Uwaga: możliwe duże oblodzenie ulicy Mickiewicza i okolic

W niedzielę 10 stycznia 2016 doszło w Choroszczy do poważnej awarii, skutkiem której woda wylała na część ulicy A. Mickiewicza na wysokości skweru od strony Lipowej, niewielka część wody spłynęła w ul. Białostocką, woda pojawiła się również w części jezdni na ul. Lipowej od wysokości posterunku w stronę ul. Mickiewicza. Wskutek wycieku ucierpiał choroski posterunek i skwer. Strażacy z choroszczańskiej OSP z poświęceniem prowadzą akcję na rzecz ograniczenia zasięgu wycieku  i jego skutków. Trwa szacowanie rozmiaru awarii.

Wraz z nocą woda, która pozostała na jezdni, zamarznie, trudno wykluczyć, czy awaria się nie rozszerzy, dlatego przedstawiciele służb ratowniczych i magistratu apelują, aby omijać rejon skrzyżowania Lipowej i Mickiewicza oraz Mickiewicza i Białostockiej, bo będzie tam bardziej ślisko niż w innych okolicach. Jednocześnie zostały powzięte działania na rzecz szybkiego zniwelowania trudności i zapobieżenia rozszerzania się zjawiska – niemniej ze względu na aurę nie będą one natychmiastowe. Jeźdźmy zatem ostrożnie – zwłaszcza na ul. Mickiewicza!

red., fot. WJC