Spotkanie pamięci ks. Stanisława Suchowolca

W najbliższą środę 27 stycznia o godz. 16.30 na białostockim Przystanku Historia przy ul. Warszawskiej 48 odbędzie się spotkanie upamiętniające 27. rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca, kapelana podlaskiej “Solidarności”, zamordowanego przez tzw. “nieznanych sprawców”. Gośćmi będą prokuratorzy z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej.

W spotkaniu swój udział zapowiedzieli:

prok. Marcin Gołębiewicz – Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,

prok. Mariusz Rębacz – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, prowadzący śledztwo dotyczące m.in. zabójstw księży Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca, śmierci księdza Sylwestra Zycha*.

* W OKŚZpNP w Warszawie prowadzone jest, obejmujące kilkadziesiąt wątków, śledztwo „w sprawie funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31 grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie związku, w skład, którego wchodzili funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa, kierowanego przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie przestępstw, a w szczególności zabójstw osób – działaczy opozycji politycznej i duchowieństwa” (sygn. S 17/06/Zk).

ip/IPN