Mieszkańcy Zaczerlan i Konował po spotkaniach z Burmistrzem

Kontynuując zapowiadany cykl spotkań z mieszkańcami gminy, Burmistrz Choroszczy rozpoczął luty od spotkań z mieszkańcami Zaczerlan oraz Konował.

1 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami Zaczerlan. Gospodarzem spotkania była pani sołtys Róża Urban, zaś głównym wątkiem, jaki został poruszony, była kwestia Stowarzyszenia MONAR, mieszczącego się Zaczerlanach. Mieszkańcy obawiali się, iż MONAR, wraz ze zmianą swojego statusu może zmienić profil swojej działalności: z ośrodka terapeutycznego przekształcić się w placówkę pomocową np. uchodźcom. Burmistrz Choroszczy, jak również obecna w czasie spotkania Dyrektor stowarzyszenia – p. Jagoda Władoń, jednoznacznie zapewnili mieszkańców o tym, iż nie ma takiej możliwości, by w budynku, w którym obecnie mieści się stowarzyszenie, mogli przebywać uchodźcy. Ponadto budynek obecnie użytkowany przez Stowarzyszenie nadal jest własnością gminy, nie ma więc niebezpieczeństwa, że obiekt, stawiany rękoma dawnych i obecnych mieszkańców Zaczerlan i Choroszczy stanie się własnością jakiegoś innego podmiotu. Trwające więc wiele tygodni obawy ludzi o to, że nowa działalność ośrodka przyniesie niekorzystne zmiany dla całej miejscowości, zostały rozwiane. A ponieważ Zaczerlany nie mają w tym momencie własnego, lokalnego ośrodka kultury, rozmawiano także o tym, by w przyszłości taki obiekt – w postaci nowej świetlicy – w Zaczerlanach się pojawił.
Wśród mieszkańców Zaczerlan nie zabrakło także pytań dotyczących budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych. Burmistrz zapewnił, że w przyszłych latach sytuacja ma szansę ulec poprawie i gmina zrobi wszystko, by wspomóc wszystkich mieszkańców w gminie w usprawnieniu infrastruktury i ich codziennego funkcjonowania.

Z kolei dzień później, 2 lutego Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński spotkał się z mieszkańcami Konował. Spotkanie odbyło się w miejscowej świetlicy. W spotkaniu uczestniczył również radny tego okręgu – Marian Kosakowski oraz sołtys Konował – Piotr Sokół. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Konował i poruszyli ważną dla nich kwestię budowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość. Budowa drogi na ten moment musi być zawieszona ze względu na zatrzymanie prac w powiecie (powiat białostocki jest bowiem odpowiedzialny za tę drogę). Ponieważ jednak w Konowałach na dokończenie czeka inna inwestycja – remont budynku obecnej świetlicy, burmistrz Choroszczy zapewnił, iż gmina nie widzi problemu w tym, by partycypować w kosztach i wspomóc remont miejscowego ośrodka kultury.

Trzeba przyznać, że spotkania Burmistrza Choroszczy z mieszkańcami zarówno Zaczerlan, jak i Konował przebiegały w sposób merytoryczny, w dobrej, konstruktywnej atmosferze. Widać, że wszyscy rozumieją sytuację gminy: włodarze dostrzegają potrzeby mieszkańców, także te niezbędne, palące, newralgiczne oraz także mieszkańcy – obecne możliwości gminy.

Przypominamy, że spotkania z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim odbywają się z inicjatywy mieszkańców, a także sołtysów danych miejscowości oraz radnych reprezentujących w Radzie Miasta dany okręg wyborczy. Odpowiedni termin można uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu: 85 719 17 37, 85 713 22 00.