Dofinansowanie urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych

Od 10 lutego można składać wnioski o wsparcie na urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych

Rolnicy, których gospodarstwa są chociaż w części położone na terenach uznanych za OSN po 1 maja 2012, mogą od 10 lutego do 10 marca składać wnioski o dofinansowanie inwestycji .

  1. na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

  2. na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Dodatkowe warunki, jakie określają, kto może skorzystać z dofinansowania, mówią o tym, że rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

To nie koniec obwarowań. W przypadku doposażenia gospodarstw w urządzenia do aplikacji nawozów, to “otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN”, wyjaśnia ARiMR. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR.

Pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych – tylko dla młodego rolnika 

Inwestycje podlegające refundacji to m.in.: budowa lub przebudowa płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych; zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, rozrzutników obornika i kompostu.

Delegat PIR
Rafał Łada