STARSI-MŁODSZYM

Uczniowie mają swój udział w doborze tematów zajęć pozalekcyjnych. Co więcej mogą je sami przygotowywać i prowadzić.

W świetlicy szkolnej uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej wspólnie spędzają czas wolny. Gimnazjaliści wyszli z inicjatywą  poprowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla młodszych kolegów. W ten sposób powstał projekt “Starsi – młodszym”, w ramach którego uczniowie starszych klas organizują młodszym czas spędzany w świetlicy – prowadzą zajęcia, przygotowują prezentacje, organizują gry i zabawy.

Pierwsze zajęcia pod hasłem: „Kodeks kulturalnego ucznia” odbyły się 12.02.2016r. Weronika Cylwik
i Angelika Dzierżek z klasy IB przygotowały i przeprowadziły ciekawą lekcję. Najpierw uczniowie obejrzeli  prezentację multimedialną, następnie pracowali w grupach. Wspólnie opracowali w formie graficznej „Kodeks kulturalnego ucznia”, który został umieszczony w świetlicy szkolnej.

Liczymy na to, że zajęcia „Starsi – młodszym” staną się w naszej szkole  tradycją.

 

 

                                                                                                                                  Anna Kozłowska

                                                                                                                             Agnieszka Sławińska