Dzień Języka Ojczystego w Zespole Szkół

21 lutego świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, by podkreślić bogactwo różnych języków świata. Celem obchodzonego w Zespole Szkół ( Szkoła Podstawowa klasy  IV – VI i Publiczne Gimnazjum) Dnia Języka Ojczystego było zwrócenie uwagi uczniów na piękno języka polskiego oraz na dbanie o poprawną polszczyznę. 22 lutego w bibliotece szkolnej na dwóch długich przerwach odbywały się konkursy językowe: uczniowie czytali krótkie wierszyki „łamiące języki”, odgadywali znaczenie związków frazeologicznych, a także brali udział w zabawach słownych polegających na tworzeniu nowych wyrazów. Taka forma obchodzenia Dnia Języka Ojczystego bardzo się  uczniom spodobała i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Walentyna Litwin, Irena Słomińska – nauczyciele bibliotekarze