Spotkanie z historią – niemiecka agentura w walce z polskim podziemiem

W czwartek 25 lutego w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy Henryk Zdanowicz i Grzegorz Krysiewicz przedstawili genezę i działanie niemieckiej agentury w Białymstoku i okolicach w okresie II wojny światowej.

Archiwalia i relacje dotyczące dramatycznych losów Polaków zaangażowanych w walkę z okupantem stanowiły atrakcyjne uzupełnienie treści dotąd nie przestawianych na choroskiej niwie. Praca badawcza Henryka Zdanowicza i Grzegorza Krysiewicza z pewnością zostanie opublikowana drukiem, więc wszystkich, którzy nie zdążyli na spotkania, już dziś zachęcamy do lektury i do odwiedzania strony Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała: http://pamiec.org.pl/#.

WJC