Kuźnia talentów

W akcji pod hasłem „Kuźnia talentów” swoje talenty, pasje i zainteresowania prezentują uczniowie naszej szkoły. Gimnazjaliści wspólnie z nauczycielami aranżują i przygotowują wystawy prac plastycznych.

Autorzy prac plastycznych wyrażają siebie w sposób spontaniczny i naturalny. Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży jest więc najczęstszym zjawiskiem ekspresyjnej działalności młodego twórcy. Działania plastyczne rozwijają wyobraźnię, pamięć, utrwalają wiedzę o otaczającym świecie, życiu czy ludziach. Świetlica i biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Choroszczy stara się wspierać uzdolnioną młodzież zachęcając do prezentowania swojej twórczości.

W marcu w świetlicy szkolnej powstała wystawa prac plastycznych „Wzgórze wyobraźni”. Ich autorką jest Anita Ostrowska, uczennica klasy I Publicznego Gimnazjum. Poprzez swoją twórczość plastyczną  wyraża wiedzę o świecie, przekazuje emocje, takie jak radość czy marzenia. W twórczości plastycznej autorki mamy odzwierciedlenie jej zainteresowań oraz tego, co wprawia ją w zachwyt. Z Anitą został przeprowadzony wywiad, który będzie opublikowany na łamach gazetki szkolnej „Szkolne info”. Wywiad przygotowała i przeprowadziła Aleksandra Dziejma, koleżanka z klasy. Zapraszamy do obejrzenia prac Anity Ostrowskiej.

Anna Kozłowska
Irena Słomińska

20160307_153819