Wielointeligentna edukacja w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie pracuje według koncepcji wielointeligentnej edukacji dziecka. Skąd pomysł? Od dawna interesowaliśmy się teorią wielorakich inteligencji Howarda Gardnera wybitnego amerykańskiego psychologa i neurologa, profesora Uniwersytetu Howarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów. Śledziliśmy artykuły, publikacje związane z nowościami w polskiej szkole. Zainspirowały nas prace p. dr Aldony Kopik i mgr Moniki Zatorskiej zamieszczone na portalach edukacyjnych oraz słowa naszego patrona marszałka Piłsudskiego, który mówił że każdy z nas jest ważny- „każdy się liczy”.

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z jedną ze szkół na południu Polski, która od trzech lat wprowadza wielointeligentną edukację, przygotowaliśmy się merytorycznie i metodycznie do nowego wyzwania, dostaliśmy zielone światło od rodziców, wzbogaciliśmy naszą szkolną bazę w niezbędne pomoce i sprzęt, przeprowadziliśmy autodiagnozę w celu poznania własnego profilu inteligencji. Rok szkolny 2015/16 jest dla nas przełomowym, wprowadzamy małymi krokami koncepcję wielointeligentnej edukacji.

Na czym ona polega? Bazując na teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera wiemy, że nie ma jednego typu inteligencji, są różne inteligencje, gdyż każdy ma wiele różnych zdolności, mocnych i słabych stron, nie ma dwóch osób takich samych. W naszej szkole każde dziecko jest wyjątkowe i ono o tym wie. Przeprowadziliśmy diagnozę i opracowaliśmy wspólnie z rodzicami dla każdego dziecka jego profil inteligencji. Jest on podstawą do wielointeligentnej edukacji dziecka. Zastosowane narzędzia badawcze pomogły nam określić następujące inteligencje naszych dzieci: językową, matematyczno-logiczną, językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, intrapersonalną oraz interpersonalną. W jakim celu? Poznanie profilu inteligencji dziecka pozwoli od najmłodszych lat na właściwe kierowanie jego rozwojem. Chcemy dać szansę każdemu uczniowi na wykazanie się swoimi zdolnościami, gdyż każdy jest wyjątkowy, każdy posiada różne typy inteligencji, pragniemy je wzmacniać, jednocześnie wspierać te słabsze. Dzięki temu możemy wykorzystywać cały, olbrzymi wachlarz możliwości drzemiących w dziecku. Umysł małego dziecka jest chłonny, dlatego to między innymi na nas, nauczycielach leży obowiązek kierowania, wspieranie i prowadzenia jego wielointeligentnej edukacji.

W szkole gołym okiem widać duże zmiany, największe na piętrze, gdyż tam uczą się klasy O-III. Zgodnie z opinią H. Gardnera ”Bez kreatywności nie byłoby świata” stworzyliśmy sprzyjające kreatywności środowisko edukacyjne. Na korytarzu nasi uczniowie podczas przerw przebywają w Krainie Zabaw Twórczych. Mają dostęp do różnorodnych środków dydaktycznych inspirujących do organizacji zabaw, między innymi: miękkie duże klocki, materace, piłki sensoryczne, piłki do siedzenia, piłki skaczące, woreczki gimnastyczne, alfabet piankowy, przyrządy do gimnastyki dłoni, skakanki, dysk do balansowania, przeplatanki, labirynty, gry dydaktyczne, planszowe i wiele innych pomocy. Sale lekcyjne zamieniły się w Krainy Wiedzy i Wyobraźni, gdzie po wejściu do nich od razu widać różnice między naszą szkołą tradycyjną. Tutaj znajdują się pomoce i materiały zachęcające dzieci do samodzielnego badania, eksperymentowania, doświadczania, odkrywania świata, niepozamykane w szafkach. Tu nikt nie zabrania dzieciom dostępu, „bo zniszczą”, ale wszystkie pomoce są wyeksponowane tak, aby dzieci mogły podejmować jednocześnie wielorakie formy aktywności. Ogromne znaczenie w młodszym wieku szkolnym ma wyobraźnia dziecka, dlatego zgromadziliśmy przedmioty, które ułatwiają naszym uczniom zabawę w teatr, tworzenie muzyki i prac plastycznych, zachęcają do wzbogacania umiejętności językowych.

Są to idealne warunki, sprzyjające tworzeniu indywidualizacji procesu nauczania- uczenia się. W naszych Krainach ławki uczniów ustawione są naokoło, aby dzieci nie oglądały pleców swoich kolegów, a widziały się nawzajem, współpracowały ze sobą podczas zajęć. Nasi uczniowie codziennie rano losują miejsce przy stoliku i tym sposobem siedzą za każdym razem obok innego kolegi czy też innej koleżanki. Dzieci to uwielbiają. Integrują się każdego dnia, pokonują nieśmiałość, uczą się od siebie nawzajem.

Wprowadziliśmy „Oś zadowolenia” do wyrażania samopoczucia oraz do monitorowania osiągniętych celów. Opracowaliśmy „System świateł” do sygnalizowania przez ucznia jego poziomu umiejętności w danej chwili (symbole: zielone czerwone i żółte) oraz jako świetny sposób komunikacji. Pozwala nam to w prosty sposób wdrążyć już nawet małe dzieci do samooceny. Stosujemy także kryteria oceny „NaCoBeZU” czyli „na co będę zwracać uwagę” na początku każdego zajęcia. Mamy nadzieję, że choć dopiero zaczynamy pracę z wielointeligentną edukacją, niezwykle dużo udało nam się dotychczas osiągnąć.

Rodzice niezwykle chętnie wspierają nasze wyzwania, pomagając w malowaniu i montowaniu pomocy, tak aby ich dzieci pracowały w warunkach służących rozwojowi.

Stwarzając warunki do nauki i rozwoju dla dzieci chcemy także aby rodzice w tym procesie uczestniczyli, dlatego też mają możliwość uczestnictwa comiesięcznych zajęciach otwartych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej szkoły, chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem i nawiążemy współpracę.

SP Kruszewo