Serwis oczyszczalni ścieków w Choroszczy – obiekt będzie czasowo zamknięty

W związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac serwisowych w dyfuzorach oczyszczalni ścieków w Choroszczy, informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że od 4 kwietnia do 2 maja 2016 r. ZECWiK w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości płynnych. Okresowe prace remontowe, które w choroskiej oczyszczalni ścieków trzeba przeprowadzić, uwarunkowane są zużyciem części mechaniczno-napowietrzających (dyfuzorów) pracujących
w obiekcie. Zatem, aby zachować ciągłość oraz prawidłowość pracy miejskiej oczyszczalni, niezbędna jest ich wymiana, a to pociąga za sobą czasowe wyłączenie oczyszczalni.

Co to oznacza dla mieszkańców? „Chcemy o tym poinformować mieszkańców z wyprzedzeniem, aby wiedzieli o planowanych przez nas pracach oraz o czasowym wyłączeniu oczyszczalni i odpowiednio wcześniej zaplanowali wywóz nieczystości ze swoich posesji” – tłumaczy Prezes ZECWiK, Mariusz Wróbel.

Prace remontowe polegają na oczyszczeniu zbiorników funkcyjnych oraz wymianie dyfuzorów napowietrzających. Specyfika tego procesu jest złożona i wymaga czasu. Oczyszczalnia, mimo, iż będzie wyłączona z odbioru ścieków, podczas procesu konserwacji, musi pracować, co dodatkowo komplikuje przebieg akcji. Do przeprowadzenia prac
serwisowych wybrano kwiecień – jako miesiąc najbardziej optymalny do dokonania konserwacji sprzętu, ponieważ umiarkowana temperatura ścieków w reaktorze pozwala na jednoczesną pracę oczyszczalni (przy zmniejszonej jej wydajności i zmniejszonym ładunku) i wykonanie właściwych prac serwisowych. Warto podkreślić, że zmniejszenie ładunku (ilości nieczystości wprowadzonych do oczyszczalni) może być funkcjonalne tylko i wyłącznie poprzez ograniczenie dostaw nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi. Zachęcamy więc mieszkańców gminy Choroszcz do opróżnienia swoich zbiorników bezodpływowych ze ścieków przed dniem czasowego wstrzymania odbioru nieczystości płynnych, czyli przed 4 kwietnia 2016 r.

Informujemy jednocześnie, że przez okres czterech kolejnych tygodni, tj. do 2 maja 2016 r. wywóz ścieków z posesji mieszkańców będzie możliwy, przy czym jedynie do oczyszczalni ścieków w Białymstoku, co będzie wiązało się z poniesieniem większych kosztów przez naszych mieszkańców.

Za powstałe niedogodności mieszkańców gminy Choroszcz uprzejmie przepraszamy, ale jednocześnie informujemy, że ostatnia konserwacja oczyszczalni ścieków w Choroszczy miała miejsce w sierpniu 2011 roku. Cykl renowacji sprzętu wynosi 5 lat, zatem serwisowanie oczyszczalni ścieków w Choroszczy, przewidziane do przeprowadzenia w najbliższym czasie, jest działaniem planowym, obligatoryjnym i kontrolnym.

Zarząd ZECWiK w Choroszczy