Pismo nt. pojemników z firmy „MPK Pure Home” to jedynie propozycja

W nawiązaniu do „Informacji z dn. 2016.03.16, rozesłanej przez MPK PURE HOME, informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, iż pisma firmy MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k. dotyczące „Rozliczenia pojemników dostarczonych przez firmę Czyścioch Sp. z o.o. stanowiących własność MPK Pure Home Spółka z o.o. Sp. k.” są jedynie propozycją wykupu pojemników.
Brak reakcji na złożoną ofertę, nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców, a obowiązek odbioru pojemników ciąży na ich właścicielu.
Dodatkowo przypominamy, iż mieszkańców gminy Choroszcz w podstawowe pojemniki z logo „GMINA CHOROSZCZ” zaopatruje bezpłatnie ZECWiK w Choroszczy.

MPK_PureHome_logo

UM