Pracownicy M-GCKiS pomagają

Wolontariat w Centrum-Kultury i Sportu w Choroszczy to nie tylko praca przy organizowanych przedsięwzięciach, ale również szansa na realizowanie własnych projektów kulturalnych i sportowych oraz możliwość włączania się w akcje charytatywne, akcje mające na celu wspomaganie innych. Wolontariat jest wspaniałą ideą, w którą pracownicy Centrum chętnie się włączają.

W piątek 18 marca, instruktorzy z MGCKiS uczestniczyli w akcji malowania ścian w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Ewelina Ramotowska, anglistka z VI LO w Białymstoku, mieszkanka Choroszczy, wolontariuszka MGCKiS.

Nasi pracownicy wraz z młodzieżą wykonali malunki na specjalne życzenie małych pacjentów, którzy sami, również znakomicie odnaleźli się w roli artystów. Na ścianach pojawiły się m.in. syrenka i rybka Nemo.

Zapewne, jest to kropla w morzu potrzeb, przebywających na tym oddziale, dzieci i ich rodziców, ale miejmy nadzieję, że choć trochę przyczyniliśmy się do pojawienia się uśmiechu na ich twarzach.

Tekst i foto/Olga Szutkiewicz