Miedzynarodowy Projekt “KROKUS”

Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny na skwerku przed Zespołem Szkół w Choroszczy po raz kolejny zakwitły żółte krokusy. Dwieście cebulek tych roślin zostało posadzonych przez uczniów klas pierwszych gimnazjum w listopadzie 2015 roku w ramach realizacji międzynarodowego Projektu „Krokus”. Jego pomysłodawcami i organizatorami są Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Projekt powstał w Irlandii w 2005 roku. Obecnie jest realizowany w dziewięciu krajach Europy. Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Irlandia, Malta, Polska i Wielka Brytania. Głównym przesłaniem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.
Żółte krokusy, które zakwitły przed naszą szkołą, upamiętniają półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów nawiązuje do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Ten symbol miał ich upokorzyć, napiętnować i odizolować od reszty społeczeństwa. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida.
Żółte krokusy posadzone przez uczniów mają wymiar symboliczny. Nie tylko przypominają nam o naszych rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej, ale są również zwiastunami nadziei, budzącego się życia. Przypominają światełka rozjaśniające mroki zimy lub płomyki zniczy, które zapalamy, by zaświadczyć o naszej pamięci i łączności z tymi, którzy odeszli.
Na razie zakwitło kilkadziesiąt krokusów. Z niecierpliwością będziemy systematycznie obserwować wzrost i rozwój kolejnych kwiatów. Rośliny uświadamiają nam, iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera.
W ramach projektu „Krokus” uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze udział w zajęciach antydyskryminacyjnych kształtujących postawę szacunku i tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii, a także w konkursach na temat Holocaustu oraz życia i działalności Janusza Korczaka na rzecz dzieci.
Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły nie tylko doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką szacunku do drugiego człowieka  i wrażliwości na ludzką krzywdę.

Ewa Zalewska
koordynator projektu