Konsultacje projektu uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego 2017

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Choroszcz, do konsultacji projektu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie 1-8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Zapraszamy.

Ważne dokumenty:

Konsultacje – ogłoszenie.

Formularz zgłoszenia opinii

Projekt uchwały.