Wydarzenia

Trwa rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Kancelaria Sejmu RP zaprasza młodzież w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym do rekrutacji na XXII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży która odbędzie się 1 czerwca 2016 roku w sali posiedzeń sejmu.

Tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Jak co roku, organizator zachęca młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym do podjęcia działań na rzecz najbliższego otoczenia. Do udziału zaprasza szczególnie tych, którzy są zainteresowani podtrzymaniem i rozpowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci mających znaczenie dla dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej i narodowej. Oceniane będzie m.in. zaangażowanie, kreatywne myślenie i podejmowanie działań animacyjno-badawczych.

Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia i ma na celu wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski, których członkowie spotkają się w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Dodatkową nagrodą dla najlepszych uczestników z każdego województwa będzie prawo udziału w komisji problemowej, która odbędzie się 15 maja.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj.

red

źródło sejm.gov.pl