Spotkanie mieszkańców Osiedla nr 3 z Burmistrzem

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, kontynuując cykl zapowiadanych spotkań z mieszkańcami gminy Choroszcz, w poniedziałek 11 kwietnia spotkał się z mieszkańcami Osiedla nr 3 w Choroszczy.

W poniedziałek 11.04.2016 r. o godz. 18.00 w dolnej auli M-GCKiS w Choroszczy, z inicjatywy Dawida Szumkowskiego – przewodniczącego Rady Osiedla nr 3 w Chroszczy, odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim.

W spotkaniu uczestniczyli też radni Rady Miejskiej w Choroszczy: p. Tomasz Kraśnicki, p. Jacek Dąbrowski oraz p. Izabela Jeniec-Kardasz.

Tematem, który zdominował wspólną dyskusję mieszkańców oraz włodarzy miasta i gminy Choroszcz, była kwestia bezpieczeństwa w Choroszczy. W pierwszej kolejności mieszkańcy wskazali potrzebę zamontowania progu zwalniającego na tzw. drodze żółtkowskiej, wzdłuż Stadionu Miejskiego.

Mieszkańcy sygnalizowali również konieczność wykonania przejścia dla pieszych przy Alei Niepodległości w Choroszczy, niedaleko bloków, tuż obok sklepu spożywczego. Podczas spotkania wspomniano także o boisku tzw. betonowym, gdzie choroska młodzież uprawia sport. Mieszkańcy Osiedla nr 3 narzekali na niewłaściwe – nie tylko głośne zachowanie młodych ludzi, ale także na niejednokrotnie wyjątkowo wulgarne, niesprzyjające dobrosąsiedzkim stosunkom. Burmistrz zapowiedział, że w najbliższych tygodniach będzie dążył do zainstalowania monitoringu miejskiego w Choroszczy, zwłaszcza w newralgicznych miejscach miasta, zatem jest szansa, że i teren boiska także może zostać objęty monitoringiem (oczywiście, zgodę na tę inwestycję musi wyrazić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, zarządzający terenem boiska).

Mieszkańcy dowiedzieli się również, że ulica Henryka Sienkiewicza w Choroszczy znajduje się w końcowej fazie projektowania, zatem jest szansa, że za rok rozpocznie się budowa nowej, komfortowej drogi.

Przypominamy, że  spotkania Burmistrza Choroszczy z mieszkańcami danej miejscowości odbywają się z ich inicjatywy, a także na wniosek sołtysów oraz radnych reprezentujących w Radzie Miasta dany okręg wyborczy. Odpowiedni termin takiego spotkania można uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu Miejskiego w Choroszczy, tel.: 85 713 22 00. Zapraszamy!