Komunikaty

Zostań brukarzem – Powiatowy Urząd Pracy zaprasza

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku do 29.04.2016 przyjmuje zgłoszenia na szkolenie „Brukarz” realizowane ze środków Funduszu Pracy. 10 bezrobotnych od maja do lipca w czasie 200 godzin pozna podstawowe przepisy BHP i  ppoż.  związane z wykonywaną pracą, technologię robót, maszyny i sprzęt, materiały, dokumentację, zasady organizacji pracy i obmiaru robót oraz uczestniczyć będzie w zajęciach praktycznych.

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

– posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

– w latach 2015 – 2016 nie były kierowane na szkolenia realizowane przez tut. Urząd,

– nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

Więcej szczegółów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 63/1) w Dziale  III piętro, pokój nr 309 (tel. 85 747-38-31, 747-38-65, 747-38-19).

red./ip