Mieszkańcy Kościuk z Burmistrzem Choroszczy rozmawiali głównie o drogach