Młodzi badają wiedzę społeczeństwa o historii i jej pamiątkach