EdukacjaWydarzenia

Młodzi badają wiedzę społeczeństwa o historii i jej pamiątkach

Filip Dojlida i Bartosz Jurczak – uczniowie I klasy gimnazjum Zespół Szkół w Kleosinie im.Jana Pawła II zrealizowali projekt badawczy w ramach rekrutacji do Sejm Dzieci i Młodzieży 2016. Filip i Bartosz zebrali wiedzę o Miejscu Pamięci Narodowej na wzgórzu Szubienica w Choroszczy, przygotowali zestaw pytań i ruszyli w teren z ankietami. Zapytali 20 osób , 10 mężczyzn , 10 kobiet.

Oto ich wyniki:
1. pytanie: Czy wie pan/pani jaki pomnik przedstawia fotografia?
dobrze odpowiedziało 13 osób – 65%
źle odpowiedziało 7 osób – 35%
2. pytanie : Gdzie znajduje się pomnik ?
dobrze – 10 osób – 50%
źle – 10 osób – 50%
3. pytanie – Co upamiętnia pomnik ?
dobrze – 8 osób – 40 %
źle – 12 osób – 60 %
4. pytanie – Kiedy odbywają się uroczystości ?
dobrze – 5 osób – 25%
źle – 15 osób – 75 %

Wyniki ankiet młodych badaczy wskazują na wyraźną potrzebę stałego przypominania wiedzy o pamiątkach historycznych, dlatego zamieszczamy link do specjalnego numeru „Gazety w Choroszczy” poświęconego powstaniu styczniowemu i jego choroskim pamiątkom: gazeta_old.choroszcz.pl/wp-content/uploads/2015/02/gazeta-w-choroszczy-130.pdf.

Filip Dojlida, Bartosz Jurczak, red.