Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej to obowiązek właściciela