Dziesiąte sprzątanie w kolonii Dzikie

Już po raz dziesiąty 23 kwietnia w miejscowości Dzikie Kolonia akcja sprzątania lasów oraz terenów ciągnących się wzdłuż rzeki Supraśl.
Mieszkańcy wsi w tym dniu sprzątają w tym dniu tereny wzdłuż rzeki Supraśl oraz porządkują teren okolicznego lasu. Maja też doskonałą okazję do posprzątania chodników wzdłuż własnej posesji. Wspólne rodzinne sprzątanie jest także formą edukacji w zakresie dbania o własne środowisko lokalne, tereny atrakcyjne do rodzinnych wypadów rowerowych.
Mieszkańcy przyznają że z roku na rok tych śmieci jest coraz mniej, mają satysfakcję że dzięki sprzątaniu mogą społecznie włożyć małą cegiełkę na rzecz ochrony środowiska, przynajmniej tego w którego otoczeniu mieszkają.
Tradycyjnie sprzątanie kończy się integracyjnym spotkaniem sąsiedzkim podczas którego oprócz skosztowania smacznego żurku, kiszki ziemniaczanej czy pieczonej kiełbaski mogą porozmawiać o bieżących sprawach sąsiedzkich.
Trwająca od dekady idea sąsiedzkiego sprzątania jest doskonałym przykładem integracji i czynu społecznego dla innych miejscowości. W gminie Choroszcz podobna akcja odbywa się w Turczynie

aka