Instalator Kultury, czyli o czym marzą choroszczanie!

Centrum Kultury to miejsce, w którym chciałbym/chciałabym… . O dokończenie tego zdania pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy poprosili mieszkańców miasta w niedzielę, 9 kwietnia 2017 roku. Opinie były zbierane na Rynku 11-go Listopada. Instalator Kultury to akcja diagnostyczna w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Akcja Instalatora Kultury cieszyła się bardzo dużym powodzeniem! Głosy choroszczan na temat oczekiwań co do działania M-GCKiS były różne, co świadczy o żywym zainteresowaniu dotychczasową działalnością instytucji i o refleksji na temat stanu kultury w gminie. Duża ilość zgłaszanych inicjatyw i chęć by przystanąć i zamienić z organizatorami kilka słów, świadczy o tym, że kultura choroszczanom nie jest obojętna.

Działanie w przestrzeni miejskiej spotkało się z pozytywnym odbiorem. Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie opinie, każdą chwilę poświęconą choroskiej kulturze. Dziękujemy panu burmistrzowi Robertowi Wardzińskiemu za umożliwienie przeprowadzenia Instalatora Kultury na placu miejskim i wsparcie, jakim obdarzył nas Urząd w przygotowaniach do tego działania. Dziękujemy księdzu proboszczowi Leszkowi Strukowi za pomoc w dotarciu do mieszkańców. Ze swojej strony obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by kultura w Choroszczy zmieniała się na lepsze i była możliwie najlepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców! Zapewniamy, że wszystkie opinie są równie ważne i będziemy brać je pod uwagę planując działania kulturalne w gminie Choroszcz!

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach akcji Instalacja kultury. Przed nami jeszcze spotkania z mieszkańcami w Klepaczach (19.04), Żółtkach (25.04), Barszczewie (26.04) oraz Choroszczy i Złotorii (27.04).

Zapraszamy do włączenia się w Instalację kultury. Każdy mieszkaniec będzie miał szansę zgłosić swój projekt na działanie kulturalne i razem z nami go zrealizować! Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury nie musicie martwić się o jego sfinansowanie. M-GCKiS służy wsparciem. Razem dla kultury!

Akcja została przeprowadzona w ramach działania Instalacja kultury dofinansowanego ze środków programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury.

M-GCKiS

fot. Marek Sokół