Innowacja pedagogiczna: Spotkajmy się w szkole – bawmy się rodzinnie… z rodzinką nad planszówką i z programowaniem w tle

Drugie spotkanie w ramach innowacji już za nami… Tym razem uczniowie klas 0-1 Szkoły Podstawowej w Choroszczy, ich rodzice i nauczyciele spotkali się, aby miło spędzić czas z „Rodzinką nad planszówką” oraz przy „Kodowaniu na dywanie”.

Planszówki, gry towarzyskie, dyktanda graficzne oraz kodowanie na dywanie to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim okazja, aby doskonalić wiele różnych zdolności tj. koncentracja, sprawność motoryczna, spostrzegawczość, wyobraźnia i pamięć, umiejętność analizy i syntezy, porównywania. Wchodząc w różne role i wykonując zadania, dzieci poznawały i oceniały swoje możliwości, uczyły się przestrzegania reguł i radzenia sobie z porażką. W zabawie doskonaliły wiele umiejętności ważnych w umysłowym i społecznym rozwoju.

W ramach zadań z „Kodowania na dywanie” dzieci układały dyktanda graficzne. Kształcąc orientację przestrzenną, przypomniały sobie nazwy wiosennych kwiatów tj. krokusy, przebiśniegi i hiacynty. Programowania uczył również robocik DOC, który dyktował polecenia. Programując drogę robota, dzieci szukały odpowiedzi na pytanie „Czym jest kod?”, a także tworzyły własny szyfr.

M. Szumkowska, G. Kopaczewska, A. Zajko, A. Krzywicka