Międzyszkolny Turniej Matematyczny

Dnia 30.05.2019 r. w naszej szkole odbył się pierwszy Międzyszkolny Turniej Matematyczny pod patronatem Burmistrza Choroszczy pana Roberta Wardzińskiego.  Gościliśmy sześć szkół: ze Złotorii, Dobrzyniewa Dużego, Fast, Nowego Aleksandrowa, Obrubnik i Tykocina. Celem konkursu było pobudzanie twórczego myślenia uczniów, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy matematycznej w praktycznym działaniu, sprawdzenie swoich umiejętności matematycznych na tle grupy rówieśniczej z innych szkół oraz integracja dzieci w trakcie wspólnej rywalizacji i zabawy.

Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą matematyczną, doskonałą znajomością tabliczki mnożenia, umiejętnością rozwiązywania zadań praktycznych, a także sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowo – matematycznych: „Królowa skakanki”, „Piłkarz matematyki”, „Krzyżak”, „Olimpijczycy”, „Prymus” i „Ekspress”.

Oto klasyfikacja szkół:

I miejsce: SP Choroszcz – 32pkt
II miejsce: SP Dobrzyniewo Duże i SP Obrubniki – 26 pkt
III miejsce: SP Fasty – 23 pkt
IV miejsce: SP Tykocin i SP Nowe Aleksandrowo – 21 pkt
V miejsce: SP Złotoria – 15 pkt

Odbył się też quiz matematyczny „1 z 10”, w trakcie którego uczniowie klas VIII mogli sprawdzić własne wiadomości i umiejętności matematyczne. Laureatami w tej konkurencji zostali:

I miejsce: Emilia Goroszewska – SP Fasty
II miejsce: Wiktoria Koniecko – SP Fasty
III miejsce: Sebastian Szczepański – SP Dobrzyniewo Duże

Zwycięzcy otrzymali nagrody – gry logiczno – matematyczne, każda ze szkół prezent – karty matematyczne „Tabliczka mnożenia” oraz wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali gadżety -smycze i odblaski z logo Gminy Choroszcz.

Mamy nadzieję, że uczniowie z zaproszonych szkół będą mogli od września przygotowywać się do kolejnego turnieju matematycznego. Humory i dobre emocje dopisały wszystkim.

Grażyna Kopaczewska
Anna Nowik
Izabela Borysewicz
Elżbieta Leszczyńska