Z wizytą w Tykocinie i Kiermusach

W czwartek 23 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka do Tykocina i Kiermus dla uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej w Złotorii. Na wycieczce były realizowane założenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.

Celem wycieczki było aktywizowanie młodzieży – przyszłych gimnazjalistów oraz przekazanie w formie warsztatowej treści związanych z problemami uzależnień. Zajęcia odbyły się w pięknej scenerii karczmy Kiermusy.

Uczniowie dodatkowo zwiedzili Muzeum w Tykocinie oraz w kościele wysłuchali pięknej historii o początkach istnienia Tykocina i Złotorii opowiedzianej przez proboszcza parafii tykocińskiej. Dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Choroszczy umożliwiło pokrycie kosztów wyjazdu i towarzyszących mu atrakcji.

Nauczyciel SP Złotoria