Miasto i GminaZ Urzędu

Mamy nowe drogi i ulice w gminie Choroszcz

Decyzjami ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w Choroszczy, w gminie Choroszcz nastąpiło szereg zmian w ewidencji dróg gminnych i powiatowych: ustalono przebieg istniejących dróg, w niektórych miejscowościach zostały nadane nazwy ulic. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie.

Przede wszystkim uchwałą nr XIII/125/2016 z dn. 12.02.2016 Radni Miejscy zdecydowali o ustaleniu przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz. Szczegółową ewidencję dróg w gminie Choroszcz można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej (www.choroszcz.pl); zawiera ją także grafika poniżej.

Znaczące zmiany w gminie Choroszcz zaszły w nazewnictwie dróg i ulic w gminie Choroszcz. Zmiany te zainicjowane zostały przez samych mieszkańców, którzy podczas spotkań z Burmistrzem zgłaszali potrzebę uporządkowania stanu dróg i ulic niezmienianych w gminie od co najmniej 20 lat (pozostałych jeszcze z 1987 r.), wskazując na kłopoty z dojazdem np. służb porządkowych czy ratowniczych: Karetek Pogotowia, Straży Pożarnej itp.

 Choroszcz - mapa gminy+nowe(1)(2)

W mieście Choroszcz wprowadzono ul. Wiatrakową, przebiegającą od ul. Kruszewskiej w kierunku północno-wschodnim, działka o nrze geod. 1525 (Uchwała nr XIII/127/2016 z dn. 12.02.2016).

W Klepaczach z kolei pojawiła się ul. Prosta, przebiegająca od ul. Ks. P. Grzybowskiego do ul. Długiej, działki o nrach geod.: 179/47, 179/45, 247/27, 247/38, 247/49, 247/52 i 249/10 (Uchwała nr XIII/128/2016 z dn. 12.02.2016).

Jedne z większych zmian zaszły w Krupnikach (Uchwała nr XIII/126/2016 z dn. 12.02.2016). W miejscowości tej powstało 16 następujących ulic:

krupniki(2)

Kruszewska – na drodze powiatowej Nr 1535B na trasie Białystok – Sienkiewicze, działka o nrze geod. 115; Lipowa – na drodze powiatowej Nr 1551B na trasie Porosły – ul. Kruszewska, działki o nrach geod.: 112/3 i 114/2; Szmaragdowa – na drodze gminnej od ul. Kruszewskiej do wsi Klepacze, działki o nrach geod.: 73/10, 73/13, 118/3, 118/4 i 118/5; Kasztanowa – na drodze gminnej od ul. Lipowej do wsi Sienkiewicze, działki o nrach geod. 110 i 111/1; Świerkowa – na drodze gminnej od ul. Lipowej (równoległej do ul. Kruszewskiej) do granic Białegostoku, działka o nrze geod. 112/1; Klonowa – na drodze gminnej od ul. Kruszewskiej (w kierunku północnym), działki o nrach geod.: 108/49, 108/30 i 108/37; Bławatkowa – na drodze gminnej od ul. Kruszewskiej (w kierunku zachodnim z załamaniem w kierunku południowym), działka o nrze geod. 116; Poziomkowa – na drodze gminnej od ul. Szmaragdowej do ul. Bławatkowej, działka o nrze geod. 116; Fiołkowa – na drodze gminnej od ul. Szmaragdowej (w kierunku zachodnim), działki o nrach geod.: 106/35 i 106/36; Krokusowa – na drodze gminnej równoległej do ul. Szmaragdowej od drogi gminnej 106270B Krupniki-Ogrodniki, działki o nrach geod.: 97/57, 97/75, 97/80, 106/39, 173; Makowa – na drodze gminnej od ul. Szmaragdowej (w kierunku zachodnim), działka o nrze geod. 117/2; Chabrowa – na drodze gminnej od ul. Szmaragdowej do ul. Krokusowej, działki o nrach geod.: 97/66 i 97/80; Diamentowa – na drodze gminnej od ul. Szmaragdowej (w kierunku wschodnim) do granic Białegostoku, działka o nrze geod. 119/2; Perłowa – na drodze gminnej od ul. Szmaragdowej w kierunku wschodnim, działki o nrach geod.: 76/20, 73/18, 76/22, 76/24; Szafirowa – na drodze gminnej od ul. Diamentowej w kierunku północnym, działka o nrze geod. 74/6; Bursztynowa – na drodze gminnej równoległej do ul. Diamentowej w kierunku wschodnim, działki o nrach geod.: 77/29, 77/30 i część działki 77/33.

 

Podczas ostatniej – XV sesji Rady Miejskiej w dn. 15.04.2016 r. również zaszły zmiany w nazewnictwie ulic i osiedli w gminie Choroszcz.

W samym mieście Choroszcz nazwę – „Osiedle Gaj” otrzymała część miasta, obejmująca obszar pomiędzy ul. Piaskową i ul. Torfową (Uchwała nr XV/150/2016 z dn. 15.04.2016).

Sporo zmieni się także w miejscowości Porosły, która – wedle planów choroskiej Rady Miejskiej, po uprawomocnieniu się w dn. 04.05.2016 Uchwały nr XV/149/2016 z dn. 15.04.2016r. – uzyska następujące nazwy 24 ulic:

Wierzbową – na drodze powiatowej Nr 1551B od Drogi Krajowej S-8 do miejscowości Krupniki, działki o nrach geod. 254/1 i 254/2; Krętą – na drodze gminnej od ul. Wierzbowej (w kierunku zachodnim z załamaniem w kierunku północnym) do Drogi Krajowej S-8, działki o nrach geod.: 120/7, 123/1, 125/3, 127/1, 131/8, 120/5, 119/1, 116/1, 115/1; Szumiących Traw – na drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku zachodnim do granic wsi Łyski, działki o nrach geod.: 134, 115/1, 118/4, 121/4, 135/1; Łąkową – na drodze gminnej od ul. Szumiących Traw w kierunku południowym, działka o nrze geod. 138/10; Modrzewiową – na drodze gminnej od ul. Szumiących Traw w kierunku północnym do ul. Krętej, działka o nrze geod. 119/2; Jesiennych Liści – na drodze gminnej od ul. Szumiących Traw w kierunku południowym, działka o nrze geod. 135/34; Słoneczną – na drodze gminnej (przecinającej ul. Wierzbową) biegnącą w kierunku wschodnim do granic Białegostoku, działki o nrach geod.: 528, 521, 223/1, 304/4, 304/6, 515/1, 516/3, 516/5, 517/4, 517/6, 518/1, 519/3, 519/6, 538/1, 538/3; Sadową – na drodze gminnej od ul. Słonecznej w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej o nr 123007B, działka o nrze geod. 294; Rezydencką – na drodze gminnej od ul. Słonecznej w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej o nr 123007B, działki o nrach geod.: 296/24, 296/25, 296/43, 296/45, 296/47, 296/49, 296/53, 296/55, 296/57, 296/59, 296/61, 296/63, 296/65, 296/67, 296/69, 296/71, 297/5, 297/9, 297/18, 297/24, 297/35, 297/37, 297/37, 297/39, 297/39, 306/26, 306/28, 306/30, 306/32, 306/34, 306/36, 306/38, 306/40, 306/42, 306/41; Zaułek – na drodze gminnej od Drogi Krajowej S8 w kierunku południowym, działki o nrach geod. 282 i 284/2; Cichą – na drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku ul. Sadowej, działki o nrach geod.: 269/4, 270/4, 272/3, 273/3, 274/3, 275/3, 276/3, 271/14, 271/18, 271/24, 271/28; Leśną – na drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku ul. Sadowej, działki o nrach geod.: 292/10, 293/28, 293/29, 537; Wrzosową – na drodze gminnej od ul. Leśnej do ul. Cichej, działki o nrach geod.: 270/10, 270/13, 271/44, 271/48; Spokojną – na drodze gminnej od ul. Leśnej do ul. Cichej, działki o nrach geod. 271/21 i 271/27; Wspólną – na drodze gminnej od ul. Wierzbowej w kierunku wschodnim, działki o nrach geod.: 342/2, 343/2, 346, 345/12, 345/14, 345/18.

Wszelkie zmiany w ewidencji dróg gminy Choroszcz, podjęte podczas ostatniej – XV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dn. 15.04.2016 r. –w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego zostały ogłoszone 20.04.2016 r. Po upływie 14 dni zmiany te uprawomocnią się i wówczas będzie już można je wprowadzić do oficjalnych dokumentów gminy Choroszcz, będą też widoczne na mapach gminy.

UM