EdukacjaZ Urzędu

Spotkanie Burmistrza z rodzicami 6-laktów

15 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbyło się spotkanie Burmistrza Roberta Wardzińskiego z rodzicami 6-latków. Spotkanie zorganizowane zostało ze względu na gorący w ostatnich dniach temat dotyczący rekrutacji do placówek oświatowych. Gmina Choroszcz, zwłaszcza 6-latkom stworzyła szereg alternatyw.

 

Przypomnijmy, decyzją Rady Miejskiej (Uchwała nr XIV/137/2016 z dn. 10.03.2016 r.) od 1 września 2016 r. rodzice pragnący wysłać swoje dzieci w wieku 6 lat do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli do tzw. oddziałów zerowych, będą zwolnieni z opłat za zajęcia (do tej pory, każda dodatkowa godzina ponad obowiązkowy 5-godzinny dzień pracy z dziećmi, kosztowała złotówkę). Rodzice mogli – i nadal mogą – dobrowolnie zdecydować, czy wysłać swe pociechy do I klasy Szkoły Podstawowej i wcześniej rozpocząć naukę, czy pozostawić dzieci w przedszkolu i kontynuować edukację przedszkolną, czy też wybrać wariant „pośredni”: zdecydować się na nieodpłatny oddział zerowy w szkołach podstawowych. Dzięki tej alternatywie, stwarzając swego rodzaju okres przejściowy, dzieci będą mogły stopniowo przyzwyczajać się do szkoły: do nowych sal, nowych korytarzy, nowej atmosfery, które już za rok, w I klasie, staną się ich codzienną przestrzenią. Dziś, przechodząc do szkoły, w swojej grupie rówieśniczej, ze swoją panią nauczycielką, 6-latki mogą oswajać się z tym, co czeka je w niedalekiej przyszłości. Tym bardziej, że oddziały zerowe w szkołach podstawowych w gminie Choroszcz są doskonale przygotowane do przyjęcia 6-latków. Jeśli rodzice wybraliby ten wariant, zwolniłyby się też miejsca w przedszkolach, automatycznie zwiększając liczbę miejsc dla dzieci młodszych: 3- i 4-latków.

Na ten moment rodzice 6-laktów w gminie Choroszcz w większości zdecydowali, że na kolejny rok pozostawią swoje pociechy w przedszkolach. To, niestety, oznacza, że dla kilkorga maluszków 3-4-letnich zabraknie miejsc w tych placówkach. Ale ci rodzice, którzy zdecydowali się na zmianę i wyślą swoje 6-latki do szkoły podstawowej w Choroszczy, zyskają nie tylko na szybszym przyzwyczajeniu się pociech do nowych warunków; zresztą rodzice potwierdzają, że, oczywiście, każda zmiana dla dziecka jest związana z jakimś niepokojem, ale jeśli jest ono gotowe do przejścia do szkoły i nauczenia się nowych umiejętności oraz zdobycia nowej wiedzy, nie ma nad czym się zastanawiać – warto posyłać dzieci do szkoły i dawać im nowe wyzwania; przedszkole w rozwoju 6-latka nie zawsze już wystarcza. Ponadto nauka 6-laktów w „zerówkach” w Choroszczy może być jeszcze bardziej komfortowa, ponieważ władze gminy zdecydowały, że mimo, iż, jak dotąd, nie zgromadzono pełnych 2 oddziałów zerowych (a ze zgłoszonych już dzieci utworzenie jednej klasy skutkowałoby przepełnieniem), w SP w Choroszczy utworzone zostaną mniej liczne klasy „zerówkowe”, 14-15-osobowe. Z pewnością nauka w takich grupach będzie dostosowana do możliwości uczniów i bardziej komfortowa.

Mimo, iż rekrutacja w przedszkolach już została zakończona, chętni rodzice mogą jeszcze podejmować decyzje o posłaniu swoich 6-letnich pociech do szkoły w Choroszczy.

UM