Mieszkańcy Oliszek spotkali się z Burmistrzem

Na kolejnym z organizowanych spotkań z Burmistrzem Choroszczy – Robertem Wardzińskim mogli wypowiedzieć się mieszkańcy Oliszek. Odbyło się ono 4 maja br. w tutejszej świetlicy wiejskiej. Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Co nie oznacza, że nie rozmawiano o konkretach.

Tematem, który zdominował dyskusję, była bowiem kwestia dróg – bolączka całej gminy Choroszcz. W tym względzie bezpieczeństwu mieszkańców Oliszek w obecnym czasie najbardziej zagrażają gałęzie drzew i rozłożystych krzewów zalegających na miejscowych drogach. W odpowiedzi Burmistrz zapewnił, iż z wycięciem rosnących w pasie drogowym topoli nie ma problemu, przy czym planując ich wycinkę należy liczyć się z okresem lęgowym ptactwa – a ten fakt może znacząco przesunąć termin likwidacji drzew, nawet aż do jesieni. W kwestii dróg, mieszkańcy Oliszek zaapelowali także o ich wyrównanie, a tam gdzie jest to możliwe – o położenie asfaltu. Włodarz gminy zapowiedział, że w planach jest zakup równiarki, która w znaczący sposób przyczyny się do poprawy jakości dróg w gminie.

Podczas spotkania wspomniano także o oznakowaniu skrzyżowań czy też o niezwykle ważnej sprawie – doświetlaniu ulic. Obecna na spotkaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy – p. Beata Jeżerys wspomniała również, iż będzie zabiegała o fundusze na tak ważne cele, przypominając jednocześnie, iż niektóre inwestycje w miejscowościach sołectwamogą realizować w ramach funduszu sołeckiego. Oliszczanie prosili również o odwodnienie dróg w miejscowości tak, by ich przejezdność w czasie deszczu uległa poprawie. Podczas spotkania z Burmistrzem została poruszona także sprawa doprowadzenia światłowodu do większej ilości posesji mieszkańców, niż ma to miejsce obecnie. Przy czym Burmistrz przypomniał, iż zainstalowanie światłowodu leży w prywatnej gestii właścicieli posesji. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie prowadzi takiej działalności przesyłowej.

Na koniec miejscowa młodzież poprosiła o wycinkę drzewa usytuowanego w obrębie boiska piłkarskiego oraz przesunięcie o kilka metrów znajdującego się nieopodal placu zabaw. Burmistrz, wraz z Przewodniczącą zapewnili, iż spraw będzie rozwiązana jeszcze w tym roku.

Spotkanie Burmistrza Choroszczy z mieszkańcami Oliszek przebiegało w miłej atmosferze, czego dowodem były podziękowania na koniec spotkania oraz jeszcze długie rozmowy kuluarowe bezpośrednio po jego zakończeniu. W spotkaniu, oprócz Burmistrza Choroszczy, uczestniczyła również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy – Beata Jeżerys oraz sołtys wsi Oliszki – Jacek Mikulski.

Przypominamy, że jeśli dana społeczność chciałaby zorganizować spotkanie z Burmistrzem Choroszczy, stale istnieje taka możliwość. W tym celu należy wybrać odpowiedni termin i uzgodnić go, kontaktując się z Sekretariatem Urzędu: 85 719 17 37, 85 713 22 00. Zapraszamy!

UM