Miasto i Gmina

Mieszkańcy Osiedla nr 1 w Choroszczy spotkali się z Burmistrzem

Podczas spotkania mieszkańców gminy Choroszcz z Burmistrzem Robertem Wardzińskim, zorganizowanego 11 maja br., mieszkańcy Osiedla nr 1 poruszali głównie tematy związane z utrzymaniem czystości w mieście, transportem publicznym oraz infrastrukturą drogową.
Mieszkańcy Osiedla nr 1 podczas spotkania zwracali głównie uwagę na kwestię wywozu nieczystości oraz na problem zaśmiecania okolicznych lasów. Wskazali także na niepokojące od lat zjawisko podrzucania do typowych pojemników na śmieci komunalne materiałów budowlanych pochodzących z remontów. Taka praktyka jest naganna, a mimo to niektórzy choroszczanie dopuszczają się takiego łamania prawa. Rozmawiano także o linii 103 i częstotliwości kursowania tych autobusów w Choroszczy.
Tematem niezmiernie ważnym była infrastruktura drogowa, i w tym względzie mieszkańcy wskazywali na potrzebę zbudowania dodatkowych parkingów w okolicach ich bloków mieszkalnych, by powiększyć strefę postoju aut. Burmistrz nie tylko wysłuchał potrzeb i problemów, z jakimi mieszkańcy na co dzień się borykają, ale przedstawił też zarys planów dotyczących zmian w mieście Choroszcz, a mianowicie: remontów dróg – głównych ciągów komunikacyjnych w Choroszczy oraz wymianę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w tychże ulicach. Wspomniał również o zamiarach rozwinięcia infrastruktury rowerowej w gminie, np. na trasie do Sienkiewicz w kierunku do tzw. szosy kruszewskiej. Wyjaśniając brak niedostatecznego oświetlenia przejścia do dyskontu spożywczego od strony ul. Sportowej, Burmistrz powiadomił o planach całościowego oświetlenia tejże ulicy, co ma szansę zrealizować się jeszcze w bieżącym roku.
Podczas spotkania rozmawiano również o przyłączeniach do instalacji gazowej na terenie miasta Choroszcz. W kwestii dodatkowych zamierzeń inwestycyjnych, Burmistrz Robert Wardziński zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału i skorzystania z możliwości, jakie w tym względzie daje Budżet Obywatelski – to fundusz, w ramach którego mieszkańcy samodzielnie wskazują i decydują o potrzebach wprowadzenia nowych udogodnień czy usprawnień w ich najbliższej okolicy; mieszkańcy danego osiedla wiedzą bowiem najlepiej czego potrzebuje ich społeczność.
W spotkaniu z mieszkańcami Osiedla nr 1, obok Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, udział wzięli też: przewodniczący osiedla Damian Kraszewski, jak również Radni Rady Miejskiej w Choroszczy: Izabela Jeniec-Kardasz oraz Grzegorz Gereluk.
W tym miejscu przypominamy, że inne osiedla w Choroszczy, czy sołectwa z gminy Choroszcz, planujące spotkania z Burmistrzem, mogą je uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu: 85 719 17 37, 85 713 22 00. Zapraszamy.

UM