Wydarzenia

Informacja z przebiegu uroczystego rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi –niebezpieczne atrakcje w wakacje”

28 kwietnia 2016 roku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym w okresie letnim: m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób, a także rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych podczas wakacji.
Organizatorami etapu wojewódzkiego konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Pracownicy Kasy przed konkursem przeprowadzili w większości szkół biorących udział w konkursie 114 pogadanek dotyczących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, w czasie których przeszkolili 4637 uczniów.
Do konkursu nadesłano 1804 prac plastycznych ze 142 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa podlaskiego. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa to klasy 0-III, II grupa to klasy IV-VI.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu z I grupy wiekowej z klas 0 – III zostali:
I miejsce –Patryk Topolski z kl. II, Szkoła Podstawowa w Raczkach,
II miejsce – Mateusz Dmitruk z kl. III, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim,
III miejsce – Zuzanna Olechno z kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach.

Laureatami z II grupy wiekowej, z klas IV – VI zostali:
I miejsce– Maciej Białous z kl. VI, Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze,
II miejsce – Piotr Staniszewski z kl. IV, Szkoła Podstawowa w Ławsku,
III miejsce – Wiktor Sobolewski z kl. VI, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance .

Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała po 10 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa w Nowince.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Przed ogłoszeniem wyników dzieci uczestniczyły w zajęciach interaktywnych „Mistrzowie portretu” oraz wysłuchały prelekcji pt. „Bezpiecznie na wsi”.
Uczestnicy konkursu, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, zostali zakwalifikowani do etapu centralnego.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu wraz z przedstawicielami organizatorów Uroczyste wręczenie nagród

Krzysztof Kozioł
Kierownik Wydziału Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego