Burmistrz Choroszczy wraz z LGD N.A.R.E.W. podpisali umową na 7 mln €

17 maja w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów lokalnych grup działania z Zarządem Województwa Podlaskiego. Wśród zaproszonych LGD znalazło się też Stowarzyszenie N.A.R.E.W. z przedstawicielami zarządu: Urszulą Jabłońską, Burmistrz Łap – Prezes Zarządu oraz Robertem Wardzińskim – Wiceprezesem Zarządu, Burmistrzem Choroszczy.
Każda z 13 Lokalnych Grup Działania podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na łączną kwotę 72 mln euro. Zanim doszło do podpisania umów, wcześniej LGD tworzyły strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, konsultowały je z mieszkańcami, a następnie dokumenty te zostały poddane ocenie komisji. 27 kwietnia zarząd zatwierdził 13 dokumentów strategicznych. Strategia Stowarzyszenia N.A.R.E.W. została oceniona najwyżej i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej.
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, która zrzesza następujące gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady, dysponować będzie środkami finansowymi o łącznej kwocie 7 mln euro (27 mln zł) i będą one pochodzić z następujących źródeł:
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 3 057 500 €;
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 1 775 770 €;
– Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – 1 940 237 €.
Dzięki temu mieszkańcy gmin tworzących LGD N.A.R.E.W. będą mieli szansę zdobyć dotację na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój już istniejących, będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, wyjazdach studyjnych czy konkursach tematycznych. Ponadto będą mogli korzystać z projektów już zrealizowanych: z infrastruktury turystycznej i kulturalnej, odrestaurowanych zabytków, ale też z zajęć pozalekcyjnych w szkołach czy z dodatkowych miejsc w przedszkolach.
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. będzie ogłaszało konkursy na poszczególne rodzaje działań, a zainteresowani mieszkańcy, firmy, stowarzyszenia, czy instytucje będą składały swoje wnioski o przyznanie dotacji. Na wybrane do dofinansowania projekty zostanie podpisana umowa, a następnie przekazane zostaną środki.
Projekt będzie realizowany w latach  2016-2022.
Pierwsze nabory wniosków będą ogłoszone już w II połowie 2016r. Więcej informacji na temat strategii LGD N.A.R.E.W oraz ogłaszanych w jej ramach konkursów będzie można uzyskać na: www.stowarzyszenienarew.org.pl
Województwo Podlaskie jest jednym z dwóch w Polsce, które rozwój lokalny uzależnia od aktywności lokalnych społeczności, a Lokalne Grupy Działania traktuje jako partnerów. Jest więc szansa, że rozwój lokalny, także na terenie gminy Choroszcz, już będzie aktywnie realizowany.17 maja w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów lokalnych grup działania z Zarządem Województwa Podlaskiego. Wśród zaproszonych LGD znalazło się też Stowarzyszenie N.A.R.E.W. z przedstawicielami zarządu: Urszulą Jabłońską, Burmistrz Łap – Prezes Zarządu oraz Robertem Wardzińskim – Wiceprezesem Zarządu, Burmistrzem Choroszczy.
Każda z 13 Lokalnych Grup Działania podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na łączną kwotę 72 mln euro. Zanim doszło do podpisania umów, wcześniej LGD tworzyły strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, konsultowały je z mieszkańcami, a następnie dokumenty te zostały poddane ocenie komisji. 27 kwietnia zarząd zatwierdził 13 dokumentów strategicznych. Strategia Stowarzyszenia N.A.R.E.W. została oceniona najwyżej i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej.
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, która zrzesza następujące gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady, dysponować będzie środkami finansowymi o łącznej kwocie 7 mln euro (27 mln zł) i będą one pochodzić z następujących źródeł:
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 3 057 500 €;
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 1 775 770 €;
– Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – 1 940 237 €.
Dzięki temu mieszkańcy gmin tworzących LGD N.A.R.E.W. będą mieli szansę zdobyć dotację na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój już istniejących, będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, wyjazdach studyjnych czy konkursach tematycznych. Ponadto będą mogli korzystać z projektów już zrealizowanych: z infrastruktury turystycznej i kulturalnej, odrestaurowanych zabytków, ale też z zajęć pozalekcyjnych w szkołach czy z dodatkowych miejsc w przedszkolach.
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. będzie ogłaszało konkursy na poszczególne rodzaje działań, a zainteresowani mieszkańcy, firmy, stowarzyszenia, czy instytucje będą składały swoje wnioski o przyznanie dotacji. Na wybrane do dofinansowania projekty zostanie podpisana umowa, a następnie przekazane zostaną środki.
Projekt będzie realizowany w latach  2016-2022.
Pierwsze nabory wniosków będą ogłoszone już w II połowie 2016r. Więcej informacji na temat strategii LGD N.A.R.E.W oraz ogłaszanych w jej ramach konkursów będzie można uzyskać na: www.stowarzyszenienarew.org.pl
Województwo Podlaskie jest jednym z dwóch w Polsce, które rozwój lokalny uzależnia od aktywności lokalnych społeczności, a Lokalne Grupy Działania traktuje jako partnerów. Jest więc szansa, że rozwój lokalny, także na terenie gminy Choroszcz, już będzie aktywnie realizowany.

www.wrotapodlasia.pl/UM

0x0