OGŁOSZENIE

Przypominamy Rodzicom o konieczności zawarcia umowy z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy na nowy rok szkolny 2016 – 2017. Nie podpisanie umowy w terminie do dnia 03.06.2016r. jest jednoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez przedszkole.

P.S.