Miasto i Gmina

Dzień Samorządowca 2016

27 maja – w rocznicę pierwszych wolnych wyborów do rad gmin i miast, kiedy obchodzony jest Dzień Samorządowca, wszystkim tym, którzy pracują na rzecz naszego samorządu – Gminy Choroszcz, Burmistrz Choroszczy składa serdeczne życzenia.

Pracownikom samorządowym naszej gminy: Radnym Miejskim, moim współpracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim oraz pracownikom jednostek organizacyjnych: placówek kultury, szkół, a także pracownikom społecznym, składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę i oddanie na rzecz rozwoju Gminy Choroszcz – naszej lokalnej wspólnoty. Doceniam Państwa codzienny trud i zaangażowanie w realizację wartości i potrzeb mieszkańców naszej Gminy, a nade wszystko w kształtowanie ich przynależności do naszej Małej Ojczyzny.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań. Wierzę, że dzięki Waszemu poświęceniu nadchodzące lata będą okresem rozwoju Gminy Choroszcz, a Wasze wysiłki będą pozytywnie oceniane i doceniane przez naszych Mieszkańców.

Burmistrz Choroszczy

Robert Wardziński