Komunikaty

Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

 Piotrowi Pawłowi Dojlidzie – Radnemu Rady Miejskiej w Choroszczy

 składają:

 Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Jeżerys, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy