Edukacja

Ośmiu Wspaniałych

Dumni jesteśmy z tego, że dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Choroszczy: Magdalena Okruszko i Gabriela Jabłońska znalazły się w zaszczytnym gronie wolontariuszy, docenionych przez kapitułę konkursu „Ośmiu Wspaniałych” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.
Magdalena została laureatką konkursu, zaś Gabrysia otrzymała wyróżnienie za zaangażowanie w niesienie pomocy innym.
Gala rozdania nagród odbyła się w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu w dniu 17 maja 2016 roku.
Przybyłych gości, nagrodzonych wolontariuszy, przedstawicieli szkół, radnych oraz przedstawicieli komisji przywitała Wicestarosta Powiatu Białostockiego Pani Jolanta Den. Następnie zabrała głos przewodnicząca komisji przesłuchującej kandydatów na „Ośmiu Wspaniałych”, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Anna Małgorzata Sawicka.
Po rozdaniu nagród i podziękowań wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Ikon w Supraślu.

UCZENNICOM I ICH RODZICOM GRATULUJEMY!

Zdjęcia: www.powiatbialostocki.pl

Małgorzata Czulewicz