Edukacja

Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegorowanej

W dniach 18-20 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Choroszczy realizowany był program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”. Jest to program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzięki szerokiemu zakresowi treści „Archipelag Skarbów” stanowi uzupełnienie i wzmocnienie programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.
„Archipelag Skarbów” to wędrówka przez wyspy, na których uczniowie mogą znaleźć odpowiedzi na trudne pytania dotyczące różnych aspektów dojrzewania. Pobyt na każdej z wysp uczy odpowiedzialnego, zdrowego i mądrego stylu życia, bez używek, przemocy i pornografii. Pokazuje, że w życiu warto kierować się zasadami, odnajdywać wartości takie jak rodzina, godność, miłość, przyjaźń, szacunek, zaufanie.
Podczas spotkania uczniowie mogli wysłuchać wypowiedzi znanych sportowców i artystów, którzy zachęcali do odpowiedzialnego życia, wolnego od używek.
Program „Archipelag Skarbów” stanowi kompleksowe podejście do szeroko rozumianej profilaktyki – objął on swoim zasięgiem uczniów, rodziców i nauczycieli.
W naszej szkole realizowaliśmy go po raz pierwszy. Było to możliwe dzięki dotacji finansowej z Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Małgorzata Czulewicz
Zdjęcia: Mateusz Jacewicz