Edukacja

Gra miejska pt. „CSI obywatelskie zagadki Choroszczy”

Grą miejską zakończyły się warsztaty organizowane przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK, a realizowane przez „PROJEKTOR – wolontariat studencki” w Zespole Szkół w Choroszczy.
Gimnazjaliści podczas spotkań uczyli się podejmowania samodzielnych decyzji, poznawali zasady funkcjonowania samorządu, szukali pomysłów na aktywizację rówieśników. Gra terenowa była ciekawą formą poznania swojego środowiska. Opierała się na zagadkach oraz zadaniach do wykonania, o których informowali opiekunowie poszczególnych punktów kontrolnych. Ciekawą formą były zadania dodatkowe tzw. „Sokole oko”, które sprawdzały koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Zagadnienia do realizacji weryfikowały wiedzę zdobytą na warsztatach, a także spryt, kreatywność i umiejętności interpersonalne.
Młodzież uczestnicząca w grze musiała między innymi wypełnić wniosek o dowód osobisty, odpowiedzieć na zagadki dotyczące życia obywatelskiego, udzielić pierwszej pomocy choremu, zaadresować list, zaśpiewać pieść patriotyczną.
Sponsorami nagród w grze miejskiej były następujące instytucje: Urząd Miejski w Choroszczy, Poczta Polska oraz Fundację Rozwoju Wolontariatu i Fundację BGK.
Pierwszą nagrodę otrzymał zespół uczniów z klasy 1b gimnazjum w składzie: Magdalena Wasilewska, Gabriela Wardzińska, Julita Sawko, Krystian Szmelcer i Kacper Ziemkiewicz.
Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”, a także uczestnikom gry miejskiej serdecznie dziękujemy!

Małgorzata Czulewicz

Zdjęcia: Mateusz Jacewicz

2