W stulecie walk – sympozjum “Choroszcz w czasie I wojny światowej”

W stulecie walk nad Narwią odbyło się niezwykle interesujące sympozjum “Choroszcz w czasie I wojny światowej”. Pierwszym prelegentem był dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, który przybliżył materiały archiwalne do I wojny światowej, znajdujące się w tej instytucji.  Dr M. Kietliński był też prowadzącym obrady tego sympozjum.


Józef Waczyński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy a zarazem pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku przedstawił przebieg działań wojennych na Podlasiu w latach 1914-1915 z prezentacją zmian na froncie wschodnim. Ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w interesujący sposób scharakteryzował choroszczańską parafię rzymskokatolicką w latach 1914-1919, w której pracował przed ćwierć wiekiem. Ostatnim prelegentem był znany kolekcjoner, regionalista i przewodnik Jan Adamski, który z wielką znajomością tematu, w ciekawy sposób omówił miejsca związane z I wojną światową w Choroszczy i okolicach, w połączeniu z prezentacją multimedialną.

Dzięki połączonym wysiłkom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy kilkadziesiąt osób mogło przez 2,5 godziny pasjonować się historią regionalną.

Poniżej fotoreportaż z sympozjum Zbigniewa Andruszkiewicza.

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy