Zapraszamy na spotkanie mieszkańców Barszczewa z Burmistrzem Choroszczy

Całą społeczność Barszczewa zapraszamy na spotkanie z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim. Spotkanie zaplanowane jest na 6 czerwca (poniedziałek) o godz. 18.00. Odbędzie się ono w miejscowej świetlicy. Serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że inne społeczności, które chciałyby przeprowadzić podobne spotkania, odpowiedni termin mogą uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 85 719 17 37 lub: 85 713 22 00. Zapraszamy.

UM