PUP: trwają nabory na szkolenia dla starszych bezrobotnych

Powiatowy urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na wymienione poniżej szkolenia osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku, które ukończyły 30-ty rok życia i należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50-ego roku życia,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne (rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy).

Od 20.05.2016r. do 29.07.2016r. przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

„Kadry i płace” realizowane w Białymstoku w październiku i listopadzie 2016 (150 godz.).

„Pomoc w księgowości” realizowane w Białymstoku w październiku i listopadzie 2016 (200 godz.).

„Doradca klienta” realizowane w Białymstoku w październiku i listopadzie 2016 (200 godz.).

„Przewóz materiałów niebezpiecznych” realizowane w Białymstoku w listopadzie 2016 (80 godz.).

„Opiekun osób starszych i chorych z masażem” realizowane w Białymstoku we wrześniu 2016 (240 godz.).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 63/1) III piętro, pokój nr 309 (tel. 85 747-38-31, 747-38-65, 747-38-19).

ipup/orc/graf. pixabay