Wzdłuż ścieżki rowerowej będą zjazdy na pola

Po wielu miesiącach niepewności, nareszcie udało się uzgodnić, że wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej przy tzw. trasie Kruszewskiej zostaną umiejscowione zjazdy na pola rolników. Interwencje władz Choroszczy w tej sprawie zakończyły się sukcesem. Budowana ścieżka rowerowa powstaje z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego przy drodze powiatowej nr 1535B, powszechnie zwanej trasą Kruszewską. Jest to trasa szczególnie lubiana i uczęszczana przez miłośników dwóch kółek. Łączy ona Białystok, Choroszcz oraz Kruszewo. W gminie Choroszcz biegnie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1535B i drogą Choroszcz-Kościuki do skrzyżowania z drogą powiatową Konowały-Izbiszcze.

Jeszcze do niedawna jednak w planach budowy ścieżki (jej projektowanie przypadało na rok 2011), miejscowi rolnicy zostali pozbawieni zjazdów do swoich pól. Poprzednie władze, niestety, nie zadbały o te – wydawałoby się – oczywiste kwestie. W 2015 roku Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński postanowił zainterweniować w tej sprawie. W czerwcu 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy zorganizowano cykl spotkań, w których, oprócz władz gminy Choroszcz, udział wzięli także przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Białymstoku (ponieważ zarządcą drogi, wzdłuż której prowadzona jest ścieżka, jest właśnie Starostwo Powiatowe), Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Marszałkowskiego – inwestora. W wyniku interwencji, ustalono tryb postępowania, by problem rozwiązać i umożliwić rolnikom wjazdy na ich pola; Urząd Miejski w Choroszczy pomógł poszkodowanym mieszkańcom złożyć wnioski w celu ustalenia lokalizacji i budowy pominiętych wjazdów. Samorząd Powiatowy, w trybie sesji nadzwyczajnej, na budowę zjazdów postanowiło przeznaczyć 200 tys. zł. Przypomnijmy, ścieżka rowerowa wzdłuż trasy Kruszewskiej powstaje w tamach projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podlaskie” i realizowana jest ze środków PO RPW 2007-2013, działanie V.2 – Trasy rowerowe; finansowana jest z EFRR i budżetu państwa. Oprócz budowy ścieżki, na trasie przewidziano także dwa MOR-y, czyli Miejsca Obsługi Rowerzystów: na skrzyżowaniu Konowały-Pańki oraz w Barszczewie. MOR-y będą wyposażone w zadaszone wiaty, ławeczki, stojaki na rowery, tablice informacyjne; niektóre także w sanitariaty.

Ścieżka rowerowa wzdłuż trasy Kruszewskiej jest więc pozytywnym znakiem współpracy pomiędzy władzami gminy Choroszcz, jak również Zarządem Powiatowym. W swej nowej formule będzie cieszyła nie tylko rowerzystów, ale także jej przebieg nie przeszkodzi w korzystaniu z pól miejscowym rolnikom – mieszkańcom naszej gminy.

info UM/fot. Wojciech Jan Cymbalisty