Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Ojca

Panu Adamowi Radłowskiemu

Sołtysowi miejscowości Kruszewo

Składają: Burmistrz, Przewodnicząca Rady, Rada Miejska i pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

***********

Serdeczne wyrazy współczucia

Panu Adamowi Radłowskiemu

Sołtysowi miejscowości Kruszewo

z powodu śmierci

Ojca

składają

Dyrektor i Pracownicy

Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy