Gra edukacyjna ,,Od chrztu Polski do Unii Europejskiej”

W poniedziałek 6 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Choroszczy w ramach obchodów Dnia Europejskiego odbyła się gra edukacyjna pod hasłem ,,Od chrztu Polski do Unii Europejskiej”. Głównym celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat historii integracji europejskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski.

W grze edukacyjnej wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące wszystkie pierwsze i drugie klasy gimnazjum. Każdy zespół miał do pokonania 7 stacji rozmieszczonych na auli szkolnej, gdzie wyeksponowano wystawę pt. ,,Od chrztu Polski do Unii Europejskiej 966-2016” prezentującą plakaty wykonane przez uczniów dotyczące tematyki 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Unii Europejskiej. Przy każdym stanowisku drużyna musiała wykonać jedno zadanie. Konkurencje polegały między innymi na sprawdzeniu znajomością przyczyn i skutków chrztu Polski, wiedzy na temat języków urzędowych, osiągnięć kultury i sztuki państw europejskich oraz ich stolic. Każdy zespół musiał wykazać się także znajomością zwrotów grzecznościowych w języku francuskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim i czeskim oraz umiejętnością namalowania flagi wskazanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Najtrudniejsza do pokonania dla naszych gimnazjalistów okazała się stacja 3 sprawdzająca znajomość kompetencji instytucji unijnych. Zadaniem grupy było dopasowanie podanych opisów do wybranej instytucji Unii Europejskiej. Tylko jedna ekipa wykonała tę konkurencję bezbłędnie. Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze, radosnego święta zjednoczonej Europy. Poprzez dobrą zabawę i rywalizację uczestnicy pogłębili wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich.

Laureatami gry edukacyjnej ,,Od chrztu Polski do Unii Europejskiej” zostali: I miejsce klasa II a – Szymon Piszczatowski, Bartłomiej Sidor, Jakub Jakoniuk – 40 pkt, II miejsce klasa II c – Gabriela Krysztopik, Aleksandra Popko, Alan Worobiej – 37 pkt, III miejsce klasa II d – Anna Maria Wrona, Dawid Smok, Patryk Sokół – 34 punkty.

Gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania w rywalizację. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gry europejskiej w przyszłym roku szkolnym.

Beata Gawryluk, Barbara Joka, Ewa Zalewska