Miasto i Gmina

Szerokopasmowy internet w gminie Choroszcz? To możliwe. Razem zlokalizujmy białe plamy

Chcielibyśmy, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy mieli dostęp do szerokopasmowego internetu. Jest to potrzebne, o czym świadczą opinie wyrażane podczas spotkań z Burmistrzem. Jest to też możliwe, ponieważ Ministerstwo Rozwoju uruchomiło projekt Cyfrowa Polska, wspierany ze środków finansowych UE (działanie PO PC 1.1), który ma celu wsparcie budowy sieci dostępowej w miejscach, gdzie do tej pory nie było to możliwe ze względów finansowych. Ale wcześniej prosi, byśmy w każdej z gmin zlokalizowali białe plamy – tzw. białe obszary NGA. Zróbmy to też w gminie Choroszcz.
Co to są białe obszary NGA? To miejsce – punkt adresowy budynku, w którym nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Ministerstwo Cyfryzacji do 17 czerwca prowadzi konsultacje społeczne w całym kraju, by zidentyfikować te obszary, aby potem na tej odstawie móc przeznaczyć środki na uruchomienie w tych miejscach szerokopasmowego internetu.
Urząd Miejski stara się na bieżąco weryfikować białe obszary NGA na terenie gminy Choroszcz, ale nie jest w stanie dotrzeć do każdego pojedynczego przypadku; dotyczy to na przykład nowych posesji i nieruchomości powstałych w gminie, ale nie tylko.
Dlatego zwracamy się do choroskich mieszkańców, sołtysów liderów lokalnych społeczności, a także przedsiębiorców z serdeczną prośbą, abyśmy wspólnymi siłami stworzyli listę białych obszarów NGA na terenie gminy Choroszcz. Stąd też serdecznie prosimy, abyście Państwo osobiście sprawdzili czy dany punkt adresowy znajduje się na liście białych plam NGA. W tym celu należy wejść na stronę: https://konsultacje.itl.waw.pl/ i dokonać odpowiedniej weryfikacji. Portal publikuje mapę, na której można sprawdzić interesujący nas adres, a po rejestracji umożliwia też zgłaszanie uwag do podanych na portalu informacji. Serdecznie zachęcamy, by podjąć taką próbę. W ten sposób bowiem możemy przyczynić się do tego, że obszary z terenu gminy Choroszcz nie ujęte na liście białych palm NGA, zostaną zlokalizowane, a w następnych latach objęte dofinansowaniem.
W razie pytań czy wątpliwości, można kontaktować się z informatykiem Urzędu Miejskiego w Chroszczy – Andrzejem Sołowianiukiem, nr tel.: 85 713 22 02.

UM