Efekty pracy świetlicy artystycznej w Szkole Podstawowej w Złotorii

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I-III mogli uczestniczyć w zajęciach świetlicy artystycznej – w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na teranie gminny Choroszcz. Zajęcia świetlicowe odbywały się raz w tygodniu w piątki w wymiarze 1 godz. lekcyjnej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach: muzycznych, plastycznych, ruchowych i teatralnych. Rozwijały swoje uzdolnienia i pasje. Ćwiczyły zapis nutowy, śpiewały, szyły i rysowały.

W dniu 1 czerwca 2016r. podczas Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Złotorii zostały zaprezentowane efekty pracy świetlicy artystycznej. Dzieci zagrały w przedstawienia kukiełkowym „Złoty Promyczek”. Uczestnicy zajęć, pomimo tremy przed tak liczną zgromadzoną publicznością świetnie poradzili sobie z ruchem scenicznym kukiełek. Ciekawa scenografia natychmiast przenosiły widza w świat fantazji, piękna muzyka instrumentalna nadała bajecznego nastroju. Na pewno te chwile na długo zostaną nam wszystkim w pamięci.

Urząd Miejski w Choroszczy ufundował: włóczkę do wykonania kukiełek, elementy dekoracji, oraz nagrody w postaci dyplomów i płytki CD z nagranym przedstawieniem „Złoty Promyczek” dla wszystkich aktorów.

Nauczyciel SP ZŁOTORIA