Ulica gen. Z. Berlinga w Choroszczy – na razie zostaje

Jeszcze w grudniu 2014 roku na jednej z pierwszych sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Choroszczy, radny Ireneusz Jabłoński wnioskował o zmianę nazwy ulicy w Choroszczy gen. Z. Berlinga – na nową. Do sprawy radni wrócili podczas wiosennych sesji. W sierpniu udało się zorganizować spotkanie z mieszkańcami.

Podczas spotkania zainicjowanego przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w dn. 10 sierpnia 2015 roku z mieszkańcami, sami zainteresowani postanowili pozostać dawną nazwę ulicy. Zdecydowali tak głównie ze względu na komplikacje organizacyjne (przede wszystkim czasowe) związane z ewentualnymi zmianami – w dowodach osobistych, rejestracyjnych oraz w innych dokumentach czy tablicach informacyjnych.

Przypomnijmy, że gen. Z. Berling został patronem jednej z ulic w Choroszczy decyzją władz gminy jeszcze w okresie przełomu transformacyjnego 20 lipca 1989 roku. O zmianę nazwy ulicy po 10 latach – w kwietniu 2009 roku wnioskował dawny prezes IPN – śp. Janusz Kurtyka, argumentując swój wniosek m.in. potrzebą dekomunizacji polskiej przestrzeni publicznej oraz antybohaterską działalnością gen. Berlinga. Zmiany w tym względzie wielokrotnie postulowali też miejscy radni. Mieszkańcy Choroszczy jednak, niechętni tym projektom, na razie zdecydowali inaczej. Ulica Gen. Z. Berlinga w Choroszczy – zostaje.

UM