Głośne czytanie w Barszczewie

Dnia 27.06.2016. w ramach ogólnopolskiej akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom ” w Filii Bibliotecznej w Barszczewie odbyło się głośne czytanie. Inicjatorem tej akcji jest fundacja Ireny Koźmińskiej, „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, która od kilkunastu lat namawia dorosłych do codziennego 20-minutowego głośnego czytania dzieciom .

Dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Barszczewie, czytali zaproszeni goście : Elżbieta Wróblewska – kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy oraz Przemysław Waczyński – dyrektor M-GCKiS . Przedszkolaki wysłuchały dwóch wierszy Juliana Tuwima, ,,Okulary” oraz ,,Dwa wiatry”. Aby uatrakcyjnić spotkanie, uczestnicy Koła literacko- plastycznego, przygotowali inscenizację do wiersza pt. ,, Rzepka”. Przybliżenie dzieciom twórczości Juliana Tuwima było celowe, ponieważ jego wiersze należą do klasyki literatury dziecięcej, najpiękniejsze wiersze, które uczą, bawią oraz rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały obu wierszy oraz obejrzały zabawne scenki. O czym świadczyły trafne odpowiedzi na zadawane im pytania. Na spotkaniu zostały również wręczone dyplomy, za udział w zajęciach Koła literacko- plastycznego, działającego przy Filii Bibliotecznej w Barszczewie. Spotkanie zakończyliśmy słodkim akcentem.

Wieloletnie działania kampanii, pokazują że, dzieci lubią książki, a jeszcze bardziej lubią, kiedy je się czyta. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców do czytania swoim dzieciom.

M. Świszcz

bibliotekarz