Komunikaty

KRUS informuje – składki III kw. 2016

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 czerwca 2016 r. miesięczna składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu – pozostaje bez zmian w porównaniu do II kwartału 2016 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowić będzie 10 % obowiązującej w czerwcu 2016 r. emerytury podstawowej (882,56 zł), tj. 88,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w III kwartale 2016 r. stanowić będzie:

12 % emerytury podstawowej, tj. 106 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

24% emerytury podstawowej, tj. 212,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

36% emerytury podstawowej, tj. 318,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

48% emerytury podstawowej, tj. 424,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał 2016 r. upływa z dniem 31 lipca 2016 r. Dzień ten przypada w niedzielę, zatem zgodnie z przepisami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek – w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ostatni dzień na ich opłacenie za III kw. upływa 1 sierpnia br.

W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz domowników w samoistnych działach specjalnych produkcji rolnej.

Iwona Nagórka

Specjalista

OR KRUS w Białymstoku