Miasto i GminaWydarzenia

Nowa droga w Złotorii Podlesiu

Dość nietypowo, ale równocześnie niezwykle serdecznie, ponieważ wspólnie z mieszkańcami – tymi starszymi oraz młodszymi pokoleniami wsi Złotoria Podlesie włodarze gminy Choroszcz we wtorek 28 czerwca dokonali otwarcia zmodernizowanej drogi przebiagającej przez miejscowość. Po przecięciu wstęgi, każdy swój fragment mógł wziąć na pamiątkę.

W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, radny miejski Ireneusz Jabłoński, sołtys wsi Marcin Pogorzelski, a także przedstawiciel wykonawcy robót – B.K. TRAS s.j., Piotr Borsukiewicz.

Odcinek drogi przebiegający przez wieś to może – obiektywnie – niewiele, jednak dla mieszkańców jest bardzo ważny, ponieważ ułatwia im codzienne funkcjonowanie. Tym bardziej, że inwestycja powstała z ich inicjatywy, przeznaczając na nią środki z funduszu sołeckiego. Całość inwestycji wyniosła niemal 164 tys. zł.

Zakres prac nad nową drogą w Złotorii Podlesiu trwał od maja do czerwca 2016 r. W tym czasie, oprócz dokonania pomiarów, oczyszczono rowy znajdujące się wzdłuż drogi, wyprofilowano skarpy rowów, oczyszczono przepusty; dokonano korytowania i ukształtowania terenu, wreszcie, na samej drodze, wykonano odpowiednie warstwy (odcinającą, którą mechanicznie zagęszczono, podbudowę o gr. 20 cm z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego), nałożono asfaltową nawierzchnię samej jezdni, jak również zjazdów na posesje (położono 7-centymetrową warstwę wiążącą oraz następnie 5-centymetrową ścieralną warstwę asfaltową), wykonano także pobocza.

Choć odcinek niedługi, poziom prac jak najbardziej profesjonalny, z czego cieszą się mieszkańcy, jak i zarządzający gminą.

Nowa droga w Złotorii Podlesiu to dobry prognostyk na przyszłość, aby w gminie Choroszcz nowe szlaki komunikacyjne pojawiały się jak najczęściej oraz były fachowo wykonywane.

UM, fot. Marek Sokół